Fjand Vandværk

Fjand Vandværk leverer vand til ca 750 fritidshuse samt enkelte fastboende i Sdr. Fjand, Bjerghuse og Nr. Fjand.

Vandet i Fjand kommer fra en 225 meter dyb vandboring. Det er en af de dybeste boringer i Vestjylland, og der er så meget tryk på vandet, at det selv kan strømme op til overfladen. Vandet er samtidig så rent at det ikke skal renses, før det sendes ud til forbrugerne - dette er meget sjældent for vandværker.

Vandværket 
Ved ledningsbrud eller forsyningssvigt – kontakt VVS-installatør Kristian Vittrup, Sdr. Nissum, tlf. 20967814

Formand for Fjand Vandværk er Kaj Kirkegaard, tlf. 71787591

Vandværkets hjemmeside