2021

Hagevejs Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 09:30

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

Adgang til generalforsamlingen i Fjand Gårdbutik forudsætter et gyldigt coronapas, altså at vi hver især enten er færdigvaccineret eller har en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel.

Fjand Gårdbutik må p.t. højst huse 60 deltagere. Vi må derfor venligst bede jer om at forhåndstilmelde jeres deltagelse i generalforsamlingen til Niels Bo Christensen senest onsdag d. 9. juni kl. 12:00 med angivelse af, hvor mange I ønsker at deltage fra jeres husstand.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, valg af af 2 stemmetællere, valg af referent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Legepladsen.
 5. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.
 6. Hjemmesiden. Registrering med mere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:
  Ole Nørgaard Nielsen (modtager genvalg)
  Tage Madsen (modtager genvalg)
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter.
  Valg af suppleant.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

Pbv.
Tage Madsen, formand, tlf. 2241 7221