2022

Hagevej Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 4. juni 2022 kl. 09:30

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Legepladsen
 5. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Niels Bo Christensen (modtager genvalg)
  Helene Henrichsen (modtager genvalg)
  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen (modtager ikke genvalg)
  Valg af suppleant
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Poul Erik Nielsen og Børge Pedersen (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Pbv.
Tage Madsen, 2241 7221