Beretning

Beretning for Generalforsamling den 4. juni 2022.

Endnu et år er gået.
Skønt at se så mange der vil mødes til vores festdag.

Vi har afholdt 2 møder og 1 Teams møde.
Så har der været lidt mere aktivitet i legepladsudvalget med et møde med alle formænd for grundejerforeningerne. Også et Teams møde har været holdt.
Under punktet Legeplads vil Gull-Britt fortælle om møder og om hvordan man er blevet enige om hvordan Legepladsen fremover skal køres.

I det forløbne år har der været 25 ejerskifter. Ole har haft travlt med indmeldelser til vores Hjemmeside i Grundejerforening. Vi har 11 eksisterende grundejere der endnu ikke har mail.
Vi siger hjertelig velkommen til vores dejlige vej og håber at I vil nyde området lige så meget som vi gør. Vi ser frem til at få så mange nye mennesker til stedet. Vi satser også på at, en kunne få lyst til at gøre lidt for området, vi kommer nemlig til at mangle en til bestyrelsen.

I sensommeren blev grøften øst for grundejerforeningen, der danner skel over til marken, der er ejet af Bjarne Mikkelsen, renset op af Thingstrup Maskinstation. Det var godt det blev gjort, og der var da heller ingen problemer i februar med den megen regn.

I oktober sendte vi en mail, og et brev i postkassen til alle der har skel ud til marken øst for Grundejerforeningen, 28 stk i alt. Der blev henstillet til at man bortklippede grene der hænger ud over marken. Tak til alle der har været ude for at klippe, der er blevet fint ryddet op.

Vi har fået et par henvendelser om at træer og grene hænger for langt ud over vores veje.
Og det har man så ikke lovhjemmel til, altså det med træer og grene.
Affaldsselskabet kræver et frirum på mindst 4 meter i bredden og 4 meter i højden.

Sådan generelt burde det ikke være nødvendigt at gøre opmærksom på udhængende træer og grene. Man har som grundejer selvfølgelig ansvar for at holde sig indenfor skelpælene. Dette gælder selvfølgelig alle grundejere med træer og grene ved skel.

I efteråret monterede vi 5 nye skilte ved stikveje, således at det igen er muligt at finde vej. De skilte der ikke blev skiftet måtte tage til takke med en grøn omstilling, det vil sige, en vask.

Anders, vores vejmand har sørget for at fylde huller op med grus. I hele februar måned fik vi store mængder vand, hvilket gav mange huller og behov for en profilering da det blev muligt. Der må ikke være vand i hullerne når vejen skal slæbes. Anders har også siden været ude for at lappe huller.

Vi har fået en henvendelse fra Hagevej 98, om at folk gå skråt ind over hjørnet på deres grund, for at komme fra den lille sti mellem 98 og 99. Det er aftalt med Grundejeren, at han bør finde skelpælen og at han selv vil klippe lidt grene bort.

Alle formændene for Grundejerforeningerne rundt omkring den nye Naturnationalpark, der nu er besluttet skal etableres i Husby Klitplantage, har modtaget en mail om at, Grundejerforeningerne skal udpege en repræsentant til at komme med forslag og evt. ændringer.
Jeg har ikke modtaget en henvendelse fra de andre grundejerforeninger. Jeg har heller ikke selv henvendt mig. I aftes fik alle en ny mail om at vi skal svare inden 13. juni.

Jeg blev for en måned siden kontakte af Holstebro Kommune, om jeg kunne deltage i et formøde hos en grundejer, om vand på grunden ved ekstrem regnmængde.
Der deltog 2 fra HK, begge grundejere og deres entreprenør samt undertegnede.
Til en evt. løsning blev det aftalt at entreprenøren skulle lave en jordbundsprøve, til en evt. faskine, på vendepladsen, Hagevej grundareal.
Hvis denne løsning bliver foreslået, vil det skulle vedtages på en generalforsamling i 2023.
Jeg tror dog ikke det vil blive godkendt af naboer og en generalforsamling.
Det er nemlig siden blevet præciseret at, regnvand skal håndters på egen grund.

Vi har fået en henvendelse fra Peder Pilgård, Klitvej 28. Han fortæller at han har arvet huset og ser at det halve af en tilbygning samt fliseanlæg er placeret på Hagevejs grundareal.
I den forbindelse ser vi på kort og opdager at også Klitvej 26 har en bygning på Hagevejs grundareal. Vi har endnu ikke kontaktet Klitvej 26.
Helene har kontaktet Holstebro kommune og vi ved nu hvordan vi kommer videre.
Hvis HG og grundejerne er indforstået med at lovliggøre tilbygningerne, skal en landinspektør kontaktes til opmåling og prissætning af jordkøb. Grundejeren rekvirere landinspektøren og betaler udgiften.
Idet vi har henvendt os til Holstebro Kommune har de fået handlepligt.
Kan vi klare det frivilligt, vil de se bort fra handlepligten.

Overdragelse af Hagegrøft med tilløb er sat i bero, grundet indsigelse fra en lodsejer.
Grøften er beliggende ca. 100 m vest for Hagevej 91. Vi er indblandet, da vi har et areal på begge sider af grøften på ca. 70 m.

I juni 2021 ringede Nichlas fra Teknik og miljø, Holstebro Kommune og fortalte at cementrør under Klitvej, der giver adgang til 40 og 42, var dårlige og evt. måtte udskiftes. At HG ejede matrikel hvor Klitvej ligger og at det derfor var HG´s opgave at forny rørunderføring. Gjorde gældende at HG ikke har anlagt vejen eller stået for vedligehold de sidste 40 år.
Har ikke hørt fra Holstebro Kommune siden.
Her i marts var der ikke sket noget, dørk plader er stadig placeret på vejen. Med gummistøvler, kraftig lommelygte og kamera filmede jeg cementrørene under vejen. Rørene fremstår hele, næsten som nye, ingen sammenfald,. Sendte billederne til Teknik og Miljø med anbefaling om at fjerne dørk plader og fylde ½ m3 grus i vejen.
Så mit snit til at vise rørene til Teknik og Miljø, da vi havde møde om regnvand på en grund på Hagevej. De ville orientere den ansvarlige for rørunderføringen.

RAH er i øjeblikket ved at forny og forstærke ledningsnettet. Både højspænding og lavspænding. På østsiden på stamvejen overfor stikvejen 76 til 101 placerer de en transformer.

Brandfare. I øjeblikket ser det ikke ud til stor fare. For 10 år siden havde vi mange snakke om dette, om hvordan vi kunne passe på ved indkøb af branddaskere og lignende.
Det er derfor, at der nederst i vores Vedtægter henstilles til, ikke at anbringe afskårne grene, kvas i skel, da det jo øger brandfaren. Har observeret at 2 grundejere har lavet hegn med grene og kvas. 1 har desuden anlagt et bålsted tæt ved hegn af kvas grene.

Når man bevæger sig rundt i vores område, er det yderst sjældent at finde bortkastet papir, dåser eller andet affald. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle der er med til at holde vores vej fin. Alle huse er pænt velholdte og alle grunde pænt opryddede. Tak.

Mvh.
Tage Madsen
2. juni