Blivende beslutninger

Nedenfor bringes et udvalg af væsentlige beslutninger af blivende karakter truffet på tidligere generalforsamlinger. Forud for hver af disse er anført datoen for den generalforsamling, hvor beslutningen blev truffet.

14. maj 2005
Afbrænding af grenaffald m.v. er forbudt i området. Lige som der tilstræbes/henstilles ikke at lægge grenaffald i skel.

26. maj 2007
Grundejerforeningen sælger ikke yderligere ud af sit ca. 112.000 m2 store friareal.

14. maj 2016
Stadfæstelse af at grundejerforeningen fortsat ikke sælger ud af sit friareal.
Bestyrelsen bemyndiges til at kunne tillade grundejere at fælde træer mod genbeplantning på grundejerforeningens friareal, begge dele for grundejerens egen regning. Bestyrelsen hører øvrige naboer til et givent jordstykke, før der tillades fældning og genbeplantning på dette.