Vedtægter for udvalget

PDF dokument

Revision af vedtægter for Legepladsudvalget pr. april 2023. Generalforsamlingerne tiltræder jf. datoerne nederst

Vedtægter for Legepladsudvalget ved Helmklink Havn
Stiftet 2001

§ 1

I/S Helmklink Havn stiller den sydlige og vestlige del af matrikel nr. 30 h, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, vederlagsfrit til rådighed for drift af en legeplads til gavn for områdets beboere og brugere.

§ 2

Legepladsudvalgets formål er at vedligeholde og udbygge legepladsen ved Helmklink Havn.

Legepladsen driftes af Legepladsudvalget, som består af en repræsentant fra hver af grundejerforeningerne på Hagevej, Helmklit, Skindbjergvej og I/S Helmklink Havn, dvs. 4 medlemmer.
Legepladsudvalget kan konstituere sig selv med formand og kasserer. Legepladsudvalget kan aftale, at kassereren i en af de fire stiftende foreninger kan være kasserer og eksternt tilknyttet Legepladsudvalget efter behov.

§ 3

Legepladsudvalgets opgave er at stå for den overordnede drift af legepladsen. Større opgaver og vedligeholdelse samt tilsyn udliciteres og betales af medlemsbidraget. Små forefaldende opgaver håndteres af legepladsudvalgets medlemmer og/eller medlemmer af de respektive grundejerforeninger. Legepladsudvalget indkalder medlemmer fra grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn til ca. 2 arbejdsdage årligt.

§ 4

Legepladsudvalget holder møder efter behov, minimum to gange årligt. Det ene møde afholdes i foråret forud for årets generalforsamlinger. Det andet møde afholdes i efteråret forud for det årlige tilsyn. Der laves dagsorden og referat til hvert møde.
Udvalget kan indkalde de respektive formænd for grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn til møde efter behov.

Vedtægterne er udarbejdet af Legepladsudvalget den 1. april 2023 og tiltrådt af generalforsamlingen i
I/S Helmklink Havn, 8. april 2023
Helmklit Grundejerforening, 18. maj 2023
Hagevej Grundejerforening, 27. maj 2023
Grundejerforeningen Skindbjergvej, 27. maj 2023