Nyheder og arrangementer

Arrangementer i 2020

Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling finder sted:

Pinselørdag den 30. maj 2020 kl. 9.30 i Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg.

Vejdagen

Vejdag bliver lørdag den 6. juni 2020 kl. 09.30

Mødested bliver ved stikvejen op til nr 178.

Der skal ryddes lidt op og klippes ned hist og her.
Vi arbejder nogle timer, derefter socialt samvær i bålhuset på havnen, hvor foreningen er vært ved pølser, øl og sodavand.

Nyheder

store som små: