Om foreningen

Hagevejs Grundejerforening har godt 200 medlemmer, alle med en adresse på Hagevej, Fjand, 6990 Ulfborg.

Opslagstavlen

 

 

 

 

 

Foreningen blev dannet i 1980, hvor det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt den 13. juni på det der dengang hed Fjand Feriecenter.

Grundejerforeningens første bestyrelse bestod af:
Johannes Hage Jensen, Fjand
Jens Rasmussen, Ulfborg
Aksel Nielsen, Holstebro
Henry Andersen, Vilbjerg
Aksel Nielsen blev foreningens første formand.

Af protokollen fremgår at den nye bestyrelse umiddelbart efter mødet havde samråd med det tidligere lodsejerudvalg, der overdrog den nystiftede grundejerforening en pæn pengebeholdning, nemlig 22.560,41kr på en bankbog.