Høringssvar

Udsendt d. 23/6 2020

Kære medlemmer

I følge Holstebro kommunes forslag til ny spildevandsplan 2020 - 2030 modtaget i eboks 19. juni forventes sommerhusområdet i Nr. Fjand kloakeret efter 2025.

Vi har mulighed for at afgive et høringssvar senest den 26. august 2020. Jeres eventuelle kommentarer eller spørgsmål til forslaget kan sendes til Børge Pedersen på dahlpedersen@outlook.dk senest den 1. august.

På det grundlag vil de tre foreninger i Nr. Fjand  derefter forsøge at udarbejde et fælles høringssvar til kommunen.

NB. Det er naturligvis tilladt det enkelte medlem at sende høringssvar direkte til kommunen.

Med venlig hilsen

Pbv. Børge Pedersen, formand

Tlf. 28 634 092.