Hagevejs Grundejerforening

Nyheder og arrangementer

Arrangementer i 2021

Generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet også i 2021 at fravige traditionen med at afholde ordinær generalforsamling pinselørdag. Den afholdes i stedet den d. 12. juni.


Vejdagen
Vejdagen aflyses også i år.


Sankt Hans aften
Det traditionelle Sankt Hans arrangement på Helmklink Havn aflyses også i år. Grenaflæsning på bålpladsen er derfor forbudt.

Nyheder

store som små:

 • Oktober 2020: Nyt om cykelstien til Husby
 • August 2020: Høringssvar vedrørende kloakering
 • August 2020: Ny beretning fra legepladsudvalget
 • Juni 2020: Vi opfordrer til, at de tre grundejerforeninger i Nr. Fjand sender et samlet høringssvar vedrørende Holstebro Kommunes spildevandsplan 2020-2030, og opfordrer medlemmerne til at bidrage til dette
 • Juni 2020: En artikel i Dagbladet Holstebro Struer nævner kloakering af Hagevej efter 2025
 • April 2020: Vi har udsendt en orientering om Corona pandemiens påvirkninger i vort sommerhusområde
 • Februar 2020: Holstebro Kommune forventer forslag til ny spildevandsplan sendt i høring i slutningen af april 2020
 • Februar 2020: Holstebro Kommune forventer, at etablering af cykelstien langs med Klitvej  påbegyndes i marts-april 2020
 • November 2019: Holstebro Kommune har fastlagt den endelige linjeføring for cykelstien mellem Husby og Bjerghuse
 • Oktober 2019: Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019
 • Oktober 2019: Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede
 • Oktober 2019: Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat (se ovenfor)
 • Oktober 2019: Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand
 • Juli 2019: Referat af grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2019
 • Juli 2019: Beretning og regnskab for legepladsudvalget for 2018
 • Juli 2019: Der er nu nedgravet fiber i vores område. Der var frist for tilmelding den 1. juni 2018, men RAH Fiber har lovet, at det vil være muligt at tilmelde sig fiber på de samme betingelser i resten af 2019
Nyheder

Se Hagevej fra luften

Vejdagen aflyses også i 2021

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Fælles høringssvar vedrørende kloakering

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/