Hagevejs Grundejerforening

Om hjemmesiden

Hjemmesiden redigeres af grundejerforeningens bestyrelse ved Jette Ganzler Kristensen.

Adgangskoder

På indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem er der angivet to adgangskoder, der i visse situationer skal benyttes på hjemmesiden.

Den fælles adgangskode
er som navnet antyder en adgangskode som alle grundejerforeningens medlemmer deler. Visse dele af hjemmesiden er kun tilgængelig for grundejerforeningens medlemmer. Hvis du forsøger at gå ind på sådanne dele af hjemmesiden, vil du blive bedt om at logge ind, og her bedes du venligst opgive den fælles adgangskode, for at få adgang til den pågældende information. Den fælles adgangskode vil sandsynligvis blive udskiftet med nogle års mellemrum, men dette vil blive meddelt i forbindelse med indkaldelse til ordnære generalforsamlinger.

Den personlige adgangskode
er forskellig fra medlem til medlem og skal kun anvendes i én enkelt situation: det er nu muligt at registrere kontaktinformation om sig sig selv som for eksempel: navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, om meddelelser fra bestyrelsen må sendes pr. e-mail og om andre medlemmer må se udvalgte dele af kontaktinformationen.

For at sikre, at der er helt styr på, hvem det er, der tilmelder sig en sådan service, skal den personlige adgangskode anvendes, når man registrerer sig, og kun i den situation. Den personlige adgangskode skal med andre ord kun anvendes én gang.

Nyheder 2019

Generalforsamlingen 2019

Årets generalforsamling finder sted pinselørdag den 8. juni kl. 9.30.

Mødet holdes på Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand.

Beretning og regnskab for legepladsudvalget for 2019

Referat af grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2018

Kloakering: Du kan læse sidste nyt under menupunktet Fra lokalområdet.

Fibernet på Hagevej
Der er nu nedgravet fiber i vores område.

Der var frist for tilmelding den 1. juni 2018, men RAH har lovet, at det vil være muligt at tilmelde sig fiber på de samme betingelser som før 1. juni frem til den 31. december 2018.

Hjemmeside for Fjand Vandværk

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.