Hagevejs Grundejerforening

Kloakering

August 2020
De tre grundejerforeninger Helmklit, Skindbjergvej og Hagevej har afgivet et fælles høringssvar vedrørende Holstebro Kommunes spildevandsplan

Juni 2020
Brev om offentlig høring rundsendt til alle grundejere via e-Boks.

Juni 2020
En artikel for abonnenter i Dagbladet Holstebro Struer omtaler at et sommerhusområde med 480 sommerhuse ved Nissum Fjord snart skal kloakeres. Der er tale om Nørhede Øst og Nørhede Vest, men det nævnes sidst i artiklen, at Hagevej forventes kloakeret efter 2025.

Februar 2020
Holstebro Kommune har på forespørgsel fra Skindbjergvej Grundejerforening oplyst, at forslag til ny spildevandsplan forventes sendt i høring i slutningen af april 2020.

Oktober 2018
Referat fra kloakeringsmødet med kommunen
Bundfældningstanke
Anlægstype årgang
Etableringsår

Juni 2017
Kommunen arbejder stadigvæk med en ny spildevandsplan, som er meget forsinket.Embedsmændene er endnu ikke begyndt at lave den plan, som skal gælde for sommerhusområderne. De nye planer vil først være færdige til politisk behandling engang i foråret 2018.
Grundejerforeningerne vil blive indkaldt til møde i efteråret 2017 inden en endelige plan godkendes.

Maj 2015
Embedsmænd i Holstebro Kommune forbereder oplæg til ny spildevandsplan for perioden 2016 til 2020.

Bestyrelsen var i foråret 2015 repræsenteret ved et møde mellem kommunen og grundejerforeningerne i området, og du kan se kommunens notat fra mødet her.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/