Hagevejs Grundejerforening

Kloakering

Embedsmænd i Holstebro Kommune forbereder oplæg til ny spildevandsplan for perioden 2016 til 2020.

Bestyrelsen var i foråret 2015 repræsenteret ved et møde mellem kommunen og grundejerforeningerne i området, og du kan se kommunens notat fra mødet her.

Nyt fra juni 2017
Kommunen arbejder stadigvæk med en ny spildevandsplan, som er meget forsinket.Embedsmændene er endnu ikke begyndt at lave den plan, som skal gælde for sommerhusområderne. De nye planer vil først være færdige til politisk behandling engang i foråret 2018.
Grundejerforeningerne vil blive indkaldt til møde i efteråret 2017 inden en endelige plan godkendes.

Nyt fra oktober 2018
Referat fra kloakeringsmødet med kommunen
Bundfældningstanke
Anlægstype årgang
Etableringsår

Nyheder

Holstebro Kommune har fastlagt den endelige linjeføring for cykelstien mellem Husby og Bjerghuse

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.