Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest.  Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Udvalget ser således ud:
Gunnar Juul Sørensen, Helmklit (formand)
Else Sig, Helmklink Havn (Kasserer)
Per Jensen, Skindbjergvej
Niels Bo Christensen, Hagevej

Observatør: Verner Sig i sin egenskab af formand for Helmklink Havn.

Legeplads

Nyheder 2019

Generalforsamlingen 2019

Årets generalforsamling finder sted pinselørdag den 8. juni kl. 9.30.

Mødet holdes på Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand.

Beretning og regnskab for legepladsudvalget for 2019

Referat af grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2018

Kloakering: Du kan læse sidste nyt under menupunktet Fra lokalområdet.

Fibernet på Hagevej
Der er nu nedgravet fiber i vores område.

Der var frist for tilmelding den 1. juni 2018, men RAH har lovet, at det vil være muligt at tilmelde sig fiber på de samme betingelser som før 1. juni frem til den 31. december 2018.

Hjemmeside for Fjand Vandværk

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.