Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg der repræsenterer grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit og Hagevej samt I/S Helmklink Havn, idet hver af disse deltagere kan udpege et medlem. Udvalget konstituerer sig selv.

Udvalgets opgave er at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Fra foråret 2023 består udvalget af:

  • Verner Sig, Helmklink Havn
  • Henrik Ekhard, Helmklit Grundejerforening
  • Helene Henrichsen, Hagevejs Grundejerforening (regnskabsfører)
  • Charlotte Ryge, Grundejerforeningen Skindbjergvej

 

Legeplads

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/