Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest.  Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Udvalget ser således ud:
Flemming Skarregaard, Helmklit (formand)
Else Sig, Helmklink Havn (Kasserer)
Per Jensen, Skindbjergvej
Niels Bo Christensen, Hagevej

Observatør: Verner Sig i sin egenskab af formand for Helmklink Havn.

Legeplads

Nyheder 2019

Planer om nye sommerhusområder i Fjand

Referat af grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2019

Beretning og regnskab for legepladsudvalget for 2018

Der er nu nedgravet fiber i vores område. Der var frist for tilmelding den 1. juni 2018, men RAH Fiber har lovet, at det vil være muligt at tilmelde sig fiber på de samme betingelser i resten af 2019.

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.