Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest.  Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Udvalget ser således ud:
Flemming Skarregaard, Helmklit (formand)
Else Sig, Helmklink Havn (Kasserer)
Per Jensen, Skindbjergvej
Niels Bo Christensen, Hagevej

Observatør: Verner Sig i sin egenskab af formand for Helmklink Havn.

Legeplads

Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.