Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest.  Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Udvalget består pr. 30/8 2020 af:
Flemming Skarregaard, Helmklit (formand)
Else Sig, Helmklink Havn (kasserer)
Per Jensen, Skindbjergvej
Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevej

Observatør: Jan Noesgård i sin egenskab af formand for Helmklink Havn.

Legeplads

Nyheder

Vejdag d. 10. juni

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 27. maj

Referat af ordinær generalforsamling 2022

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2021

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/