Hagevejs Grundejerforening

Legepladsudvalget

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skinbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Udvalgets opgave er, at føre tilsyn med legepladsen ved havnen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Udvalgets opgave er endvidere at afholde den årlige Sct. Hans fest.  Udvalget er også kontaktorgan til andre organisationer/foreninger, der ønsker at afholde et arrangement på arealet.

Legepladsudvalget blev nedsat den 24. sep. 2011.

Udvalget ser således ud:
Flemming Skarregaard, Helmklit (formand)
Else Sig, Helmklink Havn (Kasserer)
Per Jensen, Skindbjergvej
Niels Bo Christensen, Hagevej

Observatør: Verner Sig i sin egenskab af formand for Helmklink Havn.

Legeplads

Nyheder

Vi opfordrer til at de tre grundejerforeninger i Nr. Fjand indsender et fælles høringssvar vedrørende Holstebro kommunes spildevnadsplan.

En artikel i Dagbladet nævner kloakering af Hagevej efter 2025

Generalforsamlingen er udsat til 30. august

Ingen grenaffald på havnen i år!

Sct. Hans bålet på havnen er aflyst i år.

Vejdagen er aflyst i år.

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/