Hagevejs Grundejerforening

Vedtægter for udvalget

PDF dokument

Revision af vedtægter for Legepladsudvalget pr. april 2023. Generalforsamlingerne tiltræder jf. datoerne nederst

Vedtægter for Legepladsudvalget ved Helmklink Havn
Stiftet 2001

§ 1

I/S Helmklink Havn stiller den sydlige og vestlige del af matrikel nr. 30 h, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, vederlagsfrit til rådighed for drift af en legeplads til gavn for områdets beboere og brugere.

§ 2

Legepladsudvalgets formål er at vedligeholde og udbygge legepladsen ved Helmklink Havn.

Legepladsen driftes af Legepladsudvalget, som består af en repræsentant fra hver af grundejerforeningerne på Hagevej, Helmklit, Skindbjergvej og I/S Helmklink Havn, dvs. 4 medlemmer.
Legepladsudvalget kan konstituere sig selv med formand og kasserer. Legepladsudvalget kan aftale, at kassereren i en af de fire stiftende foreninger kan være kasserer og eksternt tilknyttet Legepladsudvalget efter behov.

§ 3

Legepladsudvalgets opgave er at stå for den overordnede drift af legepladsen. Større opgaver og vedligeholdelse samt tilsyn udliciteres og betales af medlemsbidraget. Små forefaldende opgaver håndteres af legepladsudvalgets medlemmer og/eller medlemmer af de respektive grundejerforeninger. Legepladsudvalget indkalder medlemmer fra grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn til ca. 2 arbejdsdage årligt.

  • Legepladsudvalget indkasserer et bidrag på 50 kr. årligt pr. medlem/interessent i grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn.
  • Medlemsbidraget skal være indbetalt til Legepladsudvalget senest den 1. marts hvert år.
  • Legepladsudvalgets kasserer eller den aftalte kasserer udarbejder et særskilt regnskab, som fremlægges for de respektive generalforsamlinger sammen med en årsberetning og en aktivitetsplan.
  • Legepladsudvalget kan udarbejde et budget.
  • Legepladsudvalget kan disponere frit ud fra kassebeholdningens muligheder. Dog skal Legepladsudvalget afholde en andel af fællesudgifterne til renovation, vand, forsikringer og renholdelse af toiletter på ca. 3.000 kr. pr. år, som betales til I/S Helmklink Havn efter opkrævning.

§ 4

Legepladsudvalget holder møder efter behov, minimum to gange årligt. Det ene møde afholdes i foråret forud for årets generalforsamlinger. Det andet møde afholdes i efteråret forud for det årlige tilsyn. Der laves dagsorden og referat til hvert møde.
Udvalget kan indkalde de respektive formænd for grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn til møde efter behov.

Vedtægterne er udarbejdet af Legepladsudvalget den 1. april 2023 og tiltrådt af generalforsamlingen i
I/S Helmklink Havn, 8. april 2023
Helmklit Grundejerforening, 18. maj 2023
Hagevej Grundejerforening, 27. maj 2023
Grundejerforeningen Skindbjergvej, 27. maj 2023

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/