Hagevejs Grundejerforening

Registrering

Her kan du som medlem af grundejerforeningen oplyse om dine kontaktinformationer, hvorvidt andre grundejere må se disse oplysninger, og hvorvidt grundejerforeningen må sende informationer til dig - herunder indkaldelser til generalforsamlinger - pr. e-mail. Benyt venligst nedenstående

formular til registrering af kontaktinformation

I øjeblikket har 199 grundejere (96%) registreret deres kontaktoplysninger.

For at kunne oplyse dine kontaktinformationer skal du have en mail-adresse og benytte din personlige adgangskode, der fremgår af indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem. Hvis du er ny grundejer, kan du få en personlig adgangskode udleveret af bestyrelsen.

Spørgsmålet om hvorvidt du vil tillade andre medlemmer af grundejerforeningen at se udvalgte kontaktoplysninger, skal primært ses som en mulighed for andre grundejere for at kunne kontakte dig, hvis de observerer noget usædvanligt som for eksempel stormskade eller indbrud. De oplysninger, andre grundejere vil kunne se, er: navn, mail-adresse og eventuelle telefonnumre. Disse oplysninger vil være beskyttet af den fælles adgangskode, og vil være i medlemslisten.

Denne medlemsregistrering er naturligvis helt frivillig, men bestyrelsen opfordrer alle til at benytte den, dels fordi det er vort håb, at vi fremover i betydeligt omfang vil kunne benytte e-mail i forbindelse med for eksempel indkaldelse til generalforsamlinger, dels fordi det kan være i almen interesse, at medlemmer af grundeejerforeningen har mulighed for at kontakte hinanden direkte.

Hvis du ikke ønsker eller har mulighed for at registre kontaktoplysninger på grundejerforeningens hjemmeside, er det naturligvis også helt i orden.

Du kan foretage ændringer af din kontaktinformation her.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/