Hagevejs Grundejerforening

2024

Hagevejs Grundejerforening 15. april 2024

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 18. maj 2024 kl. 09:30

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Legepladsen.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg:
  Niels Bo Christensen (modtager ikke genvalg)
  Helene Henrichsen (modtager genvalg)
  Suzie-Ann Schulze (modtager genvalg)
  Valg af suppleant.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter.
  Poul Erik Nielsen (modtager ikke genvalg). Børge Pedersen (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.

Pbv.
Tage Madsen, 2241 7221
Formand

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/