Hagevejs Grundejerforening

2023

Hagevejs Grundejerforening 30. april 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 27. maj 2023 kl. 09:30

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent
 2. Beretning
 3. Regnskab (bilag 1)
 4. Legepladsen
 5. Klitvej 26, godkendelse af skelforretning (bilag 2 og 3)
 6. Klitvej 28, godkendelse af afståelse af jord (bilag 2 og 4)
 7. Anmodning om køb af friareal ved Hagevej 49 (bilag 5)
 8. Forslag om indkøb af støvbinder (bilag 6)
 9. Tilladelse til at etablere faskine på grundejerforeningens fællesareal (bilag 7)
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg:
  Ole Nørgaard Nielsen (modtager genvalg)
  Tage Madsen (modtager genvalg)
  Valg af et bestyrelsesmedlem for et år. Bestyrelsen foreslår Suzie-Ann Schulze, Hagevej 184
  Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Poul Erik Nielsen og Børge Pedersen (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
 12. Fastsættelse af kontingent
 13. Eventuelt

Pbv.
Tage Madsen, 2241 7221
Formand

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/