Hagevejs Grundejerforening

2022

Hagevej Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Lørdag den 4. juni 2022 kl. 09:30

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Legepladsen
 5. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Niels Bo Christensen (modtager genvalg)
  Helene Henrichsen (modtager genvalg)
  Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen (modtager ikke genvalg)
  Valg af suppleant
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Poul Erik Nielsen og Børge Pedersen (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Pbv.
Tage Madsen, 2241 7221

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/