Hagevejs Grundejerforening

2015

 

27. april 2015

 Hagevejs Grundejerforening.

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 Pinselørdag den 23. maj 2015 kl. 09.30

 

 Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af 2 stemmetællere.

  3. Valg af referent.

  4. Beretning.

  5. Regnskab.

  6. Legepladsen

  7. Indkomne forslag..

  8. Hjemmesiden / registrering m.m.

  9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg:

     Tage Madsen

     Jette Ganzler Kristensen

 2 suppleanter.

  10. Valg af 1 bilagskontrollant: Kaj Ove Jespersen

       Valg af suppleant.

  11. Fastsættelse af kontingent.

  12. Eventuelt.

 

 Pbv.

 Børge Pedersen tlf. 28634092

 Formand

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.