Hagevejs Grundejerforening

2019

14. maj 2019

 

 

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 8. juni 2019 kl. 09.30

 

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Legepladsen

 5. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Jette Ganzler Kristensen (modtager ikke genvalg)
  Tage Madsen (modtager genvalg)

  Der vælges 2 suppleanter

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Valg af suppleant

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Eventuelt

   

  Pbv

  Børge Pedersen, formand, tlf. 2863 4092

   

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/