Hagevejs Grundejerforening

2019

14. maj 2019

 

 

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 8. juni 2019 kl. 09.30

 

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Legepladsen

 5. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Jette Ganzler Kristensen (modtager ikke genvalg)
  Tage Madsen (modtager genvalg)

  Der vælges 2 suppleanter

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Valg af suppleant

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Eventuelt

   

  Pbv

  Børge Pedersen, formand, tlf. 2863 4092

   

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/