Hagevejs Grundejerforening

2019

14. maj 2019

 

 

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 8. juni 2019 kl. 09.30

 

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Legepladsen

 5. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Jette Ganzler Kristensen (modtager ikke genvalg)
  Tage Madsen (modtager genvalg)

  Der vælges 2 suppleanter

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  Valg af suppleant

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Eventuelt

   

  Pbv

  Børge Pedersen, formand, tlf. 2863 4092

   

Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.