Hagevejs Grundejerforening

2014

Indkaldelse

12. maj 2014.

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 7. juni 2014 kl. 09.30

Sted: Fjand camping og feriecenter, Klitvej 16, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Valg af referent.

 4. Beretning.

 5. Regnskab.

 6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget).

 7. Hjemmesiden / registrering m.m.

 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

    På valg:

    Børge Pedersen

    Bente Pedersen

    Niels Jørgen Skytte

    2 suppleanter.

 9.  Valg af 1 bilagskontrollant: Poul Erik Nielsen.

     Valg af suppleant.

 10. Fastsættelse af kontingent.

 11. Eventuelt.

 

Pbv.

Børge Pedersen tlf. 28634092

Formand

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/