Hagevejs Grundejerforening

2013

Indkaldelse

April 2013.

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 18. maj 2013 kl. 09.30

 

Sted: Fjand camping og feriecenter, Klitvej 16, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Valg af referent.

 4. Beretning.

 5. Regnskab.

 6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget).

 7. Hjemmesiden / registrering m.m.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Tage Madsen (modtager genvalg).

Jette Kristensen (modtager genvalg).

2 suppleanter.

9. Valg af 1 bilagskontrollant. Kaj Ove Jespersen (modtager genvalg).

Valg af suppleant.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv.

Børge Pedersen tlf. 28634092.

Formand

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/