Hagevejs Grundejerforening

2011

Indkaldelse

Maj 2011.

HAGEVEJS GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Pinselørdag den 11. Juni 2011 kl. 09.30

Sted: Fjand camping og feriecenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget).

7. Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Tage Madsen (modtager genvalg).

Niels Jørgen Skytte (modtager genvalg).

Verner Sig (modtager ikke genvalg).

Valg af 1. Suppleant.

På valg: Poul Kristensen ( modtager genvalg).

9. Valg af revisor.

På valg: Kaj Ove Jespersen (modtager genvalg).

Valg af revisorsuppleant.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv. Børge Pedersen.
TLf.28634092.

 

Kopi af den udsendte indkaldelse

Bilag 1: Vejdag d. 4. juni

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/