Hagevejs Grundejerforening

2011

Indkaldelse

Maj 2011.

HAGEVEJS GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Pinselørdag den 11. Juni 2011 kl. 09.30

Sted: Fjand camping og feriecenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget).

7. Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Tage Madsen (modtager genvalg).

Niels Jørgen Skytte (modtager genvalg).

Verner Sig (modtager ikke genvalg).

Valg af 1. Suppleant.

På valg: Poul Kristensen ( modtager genvalg).

9. Valg af revisor.

På valg: Kaj Ove Jespersen (modtager genvalg).

Valg af revisorsuppleant.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv. Børge Pedersen.
TLf.28634092.

 

Kopi af den udsendte indkaldelse

Bilag 1: Vejdag d. 4. juni

Nyheder

Vi opfordrer til at de tre grundejerforeninger i Nr. Fjand indsender et fælles høringssvar vedrørende Holstebro kommunes spildevnadsplan.

En artikel i Dagbladet nævner kloakering af Hagevej efter 2025

Generalforsamlingen er udsat til 30. august

Ingen grenaffald på havnen i år!

Sct. Hans bålet på havnen er aflyst i år.

Vejdagen er aflyst i år.

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/