Hagevejs Grundejerforening

2011

Indkaldelse

Maj 2011.

HAGEVEJS GRUNDEJERFORENING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Pinselørdag den 11. Juni 2011 kl. 09.30

Sted: Fjand camping og feriecenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget).

7. Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Tage Madsen (modtager genvalg).

Niels Jørgen Skytte (modtager genvalg).

Verner Sig (modtager ikke genvalg).

Valg af 1. Suppleant.

På valg: Poul Kristensen ( modtager genvalg).

9. Valg af revisor.

På valg: Kaj Ove Jespersen (modtager genvalg).

Valg af revisorsuppleant.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv. Børge Pedersen.
TLf.28634092.

 

Kopi af den udsendte indkaldelse

Bilag 1: Vejdag d. 4. juni

Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.