Hagevejs Grundejerforening

2010

Indkaldelse

Maj 2010

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 22 maj 2010 kl. 09.30

Sted: Husby Sognegård/Efterskole, Sognegårdsvei 15, Husby.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af 2 stemmetællere.
 3.  Valg af referent.
 4.  Beretning.
 5.  Regnskab.
 6. Indkomne forslag.
  Skal være bestyrelsen í hænde I dage før genenlforsamlingen
  Sendes til Tage Bundgaard, Jeppe Äkjærs Yej 62,7500 Holstebro
 7. Vejøkonomi
 8. Valg af bestyrelse.
  På valg: Bente Pedersen, (ønsker genvalg)
  Tage Bundgård, (ønsker ikke genvalg)
  Valg af 2 nye bestyrelsesmedleÍlmer
  Og 2 suppleanter
 9. Valg af revisor.
  På valg: Poul Erik Nielsen. (ønsker genvalg).
  Valg af suppleant.
 10. Fastsættelse af kontingent.
 11. Udkast til reviderede vedtægter.
 12. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Kopi af den udsendte indkaldelse, på bagsiden af denne var regnskabet trykt.

Bilag 1: Vejdag den 19. juni

Bilag 2: Udkast til reviderede vedtægter

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/