Hagevejs Grundejerforening

2012

Indkaldelse

Maj 2012

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 26 maj 2012 kl. 09.30

Sted: Fjand Camping og Feriecenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)

7. Præsentation af hjemmeside

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Børge Pedersen (modtager genvalg)
Bente Pedersen, (modtager genvalg)
Niels Jørgen Skytte (modtager genvalg)
Og 2 suppleanter

9. Valg af bilagskontrollant.

På valg: Poul Erik Nielsen. (modtager genvalg).
Valg af suppleanter.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv. Børge Pedersen
Tlf. 2863 4092

Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.