Hagevejs Grundejerforening

2012

Indkaldelse

Maj 2012

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 26 maj 2012 kl. 09.30

Sted: Fjand Camping og Feriecenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)

7. Præsentation af hjemmeside

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Børge Pedersen (modtager genvalg)
Bente Pedersen, (modtager genvalg)
Niels Jørgen Skytte (modtager genvalg)
Og 2 suppleanter

9. Valg af bilagskontrollant.

På valg: Poul Erik Nielsen. (modtager genvalg).
Valg af suppleanter.

10. Fastsættelse af kontingent.

11. Eventuelt.

Pbv. Børge Pedersen
Tlf. 2863 4092

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/