Hagevejs Grundejerforening

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Hagevejs Grundejerforening
den 26. maj 2012.

 

 1. Valg af dirigent: Ove Lillelund, Hagevej 151
 2. Valg af to stemmetællere: Georg Andersen og Svend Aage Hald
 3. Valg af referent: Anne Kieffer-Olsen

 4. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og formand Børge Pedersen aflagde beretning. Der har været holdt vejdag med 28 deltagere, bestyrelsen har i årets løb holdt tre møder, og tre gange er der lappet huller i vejen. Eventuel afhøvling venter til efteråret. Regnskabets relativt store beløb til vej skyldes, at foregående års vejarbejde først blev betalt i det nye regnskabsår. Grøfter er renset op og stier sprøjtet. Det siges, at hård vejsalt er en ligeså god og meget billigere løsning til støvbinder, og det skal nu prøves af.
  Bestyrelsesmedlem Jette Ganzler Kristensen og Ole Nielsen har lavet en hjemmeside for foreningen.
  Der er nedsat et legepladsudvalg for legepladsen for havnen med repræsentanter fra Hagevej (Niels Jørgen Skytte), Helm Klits grundejerforening og havnen. Hver forening betaler 20 kr. pr. medlem pr. år. Pengene indsættes på en særskilt konto, hvis indestående højst må være to års kontingent.
  En henvendelse om hastighedsnedsættelse på Klitvej er blevet afslået med henvisning til to fartmålinger, foretaget i efterårsmåneder.
  Foreningens forhandlinger med Ringkøbing Landbobank om højere rente på indestående mundede ud i en rente på knap 2 procent.
  Under debatten rejste et medlem spørgsmål om betaling af en regning på 5000 kroner til legepladsen ved havnen, idet vedkommende mente, at de samme penge også er betalt af Nissum Fjords netværk. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bedt om at skrive til havnen og bede om en forklaring.

 5. Regnskabet blev aflagt af kasserer Tage Madsen, der gjorde opmærksom på, at 50.000 kroner af udgifterne til veje, er betaling for arbejde udført i forrige regnskabsår. Han gjorde opmærksom på, at grusbunkerne rundt om i området er til fri afbenyttelse for medlemmer, der vil lappe huller.

 6. Ingen indkomne forslag

 7. Jette Ganzler Kristensen præsenterede foreningens nye hjemmeside, hagevejgf.dk, der fik megen ros og klapsalve. Siden er stadig under opbygning. Visse oplysninger kan forbeholdes medlemmer, der derfor har fået tilsendt en kode på indkaldelsen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen gik ind for, at regnskab og medlemsliste bør være lukket for offentligheden.
  Medlemmerne er meget velkomne til at sende bidrag – tekst og/eller foto – til siden via ”mail til bestyrelsen” på hjemmesiden.
  Det vil blive muligt for medlemmerne fremover at få breve fra bestyrelsen via mail. Fra forsamlingen blev efterlyst, at medlemmerne får en mail, når der kommer nye indlæg på siden.

 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Børge Pedersen, Bente Pedersen og Niels Jørgen Skytte blev alle genvalgt. Poul Kristensen blev genvalgt som 1. suppleant og Jens Kirk nyvalg som 2. suppleant.

 9. Valg af bilagskontrollant: Genvalg af Poul Erik Nielsen

 10. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget

 11. Eventuelt.
  Jens Kirk gjorde opmærksom på, at der er kommet nye ejendomsvurderinger, som ikke er sendt ud på papir, men ligger på den enkeltes forskudsregistrering på skat.dk. Klagefristen udløber den 1. juli. Jens Kirk oplyste, at kvadratmeterprisen for flere Hagevej-grunde er højere end i V. Husby, og at der er uforklarlige forskelle på grundværdierne på Hagevej. Det er grundværdiens størrelse, der bestemmer, hvor meget grundejeren skal betale i grundskyld.

                                                                                                                            Ref.

                                                                                                            Anne Kieffer-Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/