Hagevejs Grundejerforening

2017

Hagevejs Grundejerforening. 

10. maj 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 3. juni 2017 kl. 09.30

 

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Legepladsen

 5. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag

 6. Hjemmesiden
  Registrering med mere

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Tage Madsen (modtager genvalg)
  Jette Ganzler Kristensen (modtager genvalg)
  2 suppleanter

 8. Valg af 1 bilagskontrollant: Kaj Ove Jespersen
  Valg af suppleant

 9. Fastsættelse af kontingent

 10. Eventuelt

 

Pbv

Børge Pedersen, formand, tlf.2863 4092

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/