Hagevejs Grundejerforening

Blivende beslutninger

Nedenfor bringes et udvalg af væsentlige beslutninger af blivende karakter truffet på tidligere generalforsamlinger. Forud for hver af disse er anført datoen for den generalforsamling, hvor beslutningen blev truffet.

14. maj 2005
Afbrænding af grenaffald m.v. er forbudt i området. Lige som der tilstræbes/henstilles ikke at lægge grenaffald i skel.

26. maj 2007
Grundejerforeningen sælger ikke yderligere ud af sit ca. 112.000 m2 store friareal.

14. maj 2016
Stadfæstelse af at grundejerforeningen fortsat ikke sælger ud af sit friareal.
Bestyrelsen bemyndiges til at kunne tillade grundejere at fælde træer mod genbeplantning på grundejerforeningens friareal, begge dele for grundejerens egen regning. Bestyrelsen hører øvrige naboer til et givent jordstykke, før der tillades fældning og genbeplantning på dette.

Nyheder

Referat af bestyrelsesmødet d. 14/10 2019.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe for de interesserede.

Datoer for generalforsamling og vejdag i 2020 er fastsat.

Holstebro Kommune har udsendt sin Kommuneplanstrategi 2019 om nye sommerhusområder i blandt andet Fjand.

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.