Hagevejs Grundejerforening

2016

18. april 2016

 

Hagevejs Grundejerforening.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Pinselørdag den 14. maj 2016 kl. 09.30

 

Sted: Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand, 6990 Ulfborg

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, valg af referent

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Legepladsen

5. Indkomne forslag
     - Der er ingen indkomne forslag

6. Hjemmesiden / registrering m.m.

7. Forespørgsel om køb af jord. (Skal der åbnes for salg igen)

8. Fældning af træer på friarealerne og langs stierne samt genbeplantning

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    På valg:

     Bente Pedersen

     Børge Pedersen

     Niels Jørgen Skytte (genopstiller ikke)

     2 suppleanter.

10. Valg af 1 bilagskontrollant: Poul Erik Nielsen

      Valg af suppleant.

11. Fastsættelse af kontingent.

12. Eventuelt.

 

 Pbv.

Børge Pedersen, formand, tlf. 28634092

Nyheder

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/