Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning for Generalforsamling den 27. maj 2023

Så er der igen gået et år, et år, der for bestyrelsen, har været meget anderledes end vi havde regnet med.
For at gøre denne generalforsamling bedre og lettere for alle til stede at gennemføre, sendte vi en orientering til alle grundejere om den skelforretning, vi har været ude i.
Her i beretningen vil jeg ikke gennemgå alle detaljer.
Der vil under punkt 5 og 6 blive mulighed for spørgsmål til orienteringen og spørgsmål til bestyrelsen.
Vi har haft 6 Teams møder. Teams møder, fordi vi hurtigt kunne "mødes" og løse, det der skulle afklares.
Og jeg kan fortælle, at vi har været helt enige efter møderne. Og når jeg ser tilbage, kan jeg konstatere at, at vi tog de rigtige beslutninger, selv når jeg ser, med hvilket resultat det endte.
En stor tak til bestyrelsen for det store engagement, netop i denne sag.

Da vi, af en grundejer blev gjort opmærksom på at han havde en bygning på vores grund, undersøgte vi også nabogrunden, og konstaterede at også denne havde bygning på vores grund.
Jeg tog derefter kontakt til 3 landinspektører og 3 advokater for at spørge ind til det at vinde hævd. Man må gerne ringe 1 gang uden beregning og spørge til en sag. Konklusion på samtalerne var at, der ikke var et klart svar på det at vinde hævd.
Vi havde en tro på at det det var ganske enkelt. 2 grundejere havde en ulovlig bygning på vores jord, og at de begge selvfølgelig ville få bygningen lovliggjort uden omkostninger for Hagevej Grundejerforening. Det skulle senere vise sig at een grundejer ikke ønskede dette.
Mere om dette under 5.

Ellers har det været et ganske almindeligt år.

Der er stadig gang i hushandler, en 7-8 ejerskifter er det blevet til. Ved hver ejerskifter får vi nu en mailadresse. Vi mangler stadig 10 mailadresser, og det gav derfor portoudgifter på 480 kr. Det skal også ses i lyset af, at der til denne generalforsamling bliver sendt 18 ark papir pr brev.

I juni måned blev der holdt vejdag med fint fremmøde. Der blev savet, klippet og opryddet. Derefter afslutning med pølser med brød og snak, hygge og socialt samvær. Igen i år er der vejdag, den 10. juni, mød gerne op.

Som noget nyt blev stamvejen klippet en meter ind, således at vildroser, græs og grene ikke hænger ind på kørebanen. Dette vil Ludvig også blive bestilt til i år.

I december bestilte jeg Ludvig til at profilere stamvejen. Dette ville han gøre når vejen blev nogenlunde tør. Det regnede næsten konstant, og jeg måtte derfor rykke for profilering uanset vejret. Der er købt grus til 3 bunker. Bunken på hjørnet ved 75 er nu tømt og vil ikke blive genopfyldt. Anders 122, vores vejmand kommer rundt og reparerer vejen når dette er tiltrængt.

Træer og grene der hænger ud over kørebanen er stadig en kilde til henvendelser. Og det er stadig, som det altid har været, den enkelte grundejer, der er ansvarlig for at egne træer og grene ikke er til scene for andre. Grundejerforeningen har selv måtte rette ind, da vi fik en henvendelse fra renovationsselskabet.

Grøften mellem Hagevej 27 og 28, samt 2 rør under vej vil blive renset op, grøften er meget tilgroet, en entreprenør, Ludvig Christensen er bestilt til at udføre opgaven før vinter. En grundejer i nr. 121 har skrevet om høj grund vand i vinter, fra grund 118 til 121.

2 stolper med henvisningsskilte er skiftet.

Vores bestyrelsesmedlem, Karsten Lund har solgt sit sommerhus og udtræder derfor af bestyrelsen. Vi siger mange tak for dit arbejde i bestyrelsen.
Vores suppleant Suzie-Ann Schulze 184 er trådt ind april, Velkommen.

Og så har bestyrelsen købt en bestyrelses ansvarsforsikring, set i lyset af hvad vi har oplevet.

For første gang i mange år har vi modtaget indkomne forslag, hele 3, som jo bliver behandlet i dag.

Tak til alle, der bor og færdes i vores område, for at holde veje og stier opryddede, og huse velholdte.
Tak

Mvh.
Tage Madsen
27. maj 2023

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/