Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning for Generalforsamling den 18. maj 2024

Endnu et år er gået, og det er igen blevet pinselørdag

Dejligt at så mange kommer til vores generalforsamling.

Vi har holdt 2 møder, hvor henholdsvis 1 og 2 har deltaget på Teams, og 1 Teams møde. Med bestyrelsesmedlemmer spredt i hele landet, er det svært at kunne samles. Og Teams er en fin måde at afholde møde på.

I oktober sidste år bestilte jeg Ludvig til at opgradere stamvejen på 1000 meter. Jeg rykkede et par gange og Ludvigs argumentation var at vejen var for våd. Entreprenøren er bestilt til at fjerne rabat, med fald udad ca. 0,8 m, sådan at vand kan bortledes. Derefter skal vejbanen profileres, således at vejen er højst på midten. Når arbejdet er udført korrekt, vil der ikke kunne ophobes vand på vejbanen, og huller vil ikke kunne opstå. Skulle der opstå et hul, vil Ludvig udbedre det uden beregning. Ok, det gik han ikke med til.

Nu vil jeg gennemgå det vi har brugt mest tid på, på vores møder.
I september var Conni fra Nomi4s, Helene og jeg til et indledende møde, ved starten af Hagevej, om en miljøstation. Begrundelsen for en miljøstation er, at så skal der ikke placeres yderligere 2 affaldsspande ved hvert hus. Der vil heller ikke skulle køre lastbiler, tung trafik, for tømning af 2 x spande.
En påtænkt miljøstation består af 4 beholdere på række. Hver beholder er 1,6 x 1,6 meter i omkreds og 2,8 meter høj. Den skal placeres i en dybde på 1,6 meter og 1,2 meter over terræn. Det synlige er 6,5 meter lang, 1,6 meter dyb og 1,2 meter høj. En miljøstation kræver 6,5 meter i dybde fra vejbanekant. Ved aflæsning skal man holde på miljøstations areal, ikke på vejarealet.
Nomi4s kræver at en miljøstation placeres i rimelig nærhed af indkørsel/udkørsel af Hagevej.

Nomi4s opnåede accept til en miljøstation ved Hagevejs udmunding i Klitvej fra den grundejer, der ejer det første stykke af Hagevej, det tilhører nemlig ikke grundejerforeningen, men vejarealet er ikke bredt nok til vej plus miljøstation. For at få plads til stationen krævede det at de måtte erhverve brugsretten til 3 meter jord, hvor der i gamle dage var et ishus, men det blev afvist af den pågældende grundejer. Nomi4s involverede grundejerforeningen, og vi forsøgte at få den pågældende grundejer i tale. Nomi4s må kun betale 80 kr/m2 og kun for lige akkurat det nødvendige areal, altså småpenge. Grundejerforeningen kunne derimod med generalforsamlingens accept tilbyde at købe for eksempel hele eller det halve af den pågældende grund til markedspris, så ejeren kunne få et reelt provenu, men ejeren afviste blankt at tale med os om det.

Vi har foreslået en miljøstation lige overfor Hagevej, syd for Klitvej. Der er fin plads imellem Klitvej og Spidsbjerg vejen. Holstebro Kommune ejer jorden.
Nomi4s skriver, at skulle der komme en miljøstation der, så undgår vi ikke 2 ekstra spande. Nomi4s må/kan ikke henvise til en station på en anden side af en stærk trafikeret vej.
HG har skrevet til Nomi4s at, vi indtil nu, ikke har en egnet plads til en Miljøstation.
Hvis vi finder en plads, som nomi4s kan godkende, er de villige til at bygge en miljøstation og fjerne 2 affaldsspande pr. husstand. Spanden til rest- og madaffald vil altid findes ved huset.

Og én gang til for Prins Knud, Skel pæle.
Som grundejer og bygherre er man ansvarlig for at vide hvor ens skelpæle er placeret.
Ved evt. byggeri af et skjul til affaldsspande. En grundejer gravede stolper, 1,5 meter ude i vejarealet, ned i et fiberkabel. Naboer måtte kontakte fiberselskabet for spørge til forbindelsen, der jo var skåret over. Fiberselskabet finder det overskårede fiber under stolpen, og grundejeren fik sig en regning. Grundejeren ringede og klagede sin nød, kunne ikke forstå hvad hun havde gjort. Forklarede at man som bygherre er ansvarlig for at bygge på egen areal, indenfor skelpæle.

Vi har også observeret et plankehegn placeret på HG`s vejareal. Fra 2,5 meter til 5,5 meter ude på vejarealet, hvilket er klart ulovligt. Skelpælene er klart synlige, indenfor hegnet.

Træer og grene skal også klippes ved udhæng på vejareal. I yderste konsekvens nægter nimi4s at tømme affaldsspande.

Hagevej 50 fik i efteråret sin faskine gravet ned og monteret. Entreprenøren afleverede sti og vejareal til alles tilfredshed.

Fjand Vandværk skulle have deres vandbeholder af beton gravet fri, således at den øverste halve meter bliver synlig. Fjand Vandværk henvendte sig til HG om de måtte placere noget sand/jord på vores areal. Og om de måtte skove nogle træer. Begrundelsen var at afstanden fra betonbeholder til vores skel kun er 3 meter og at det ikke var muligt at køre med maskiner på kun 3 meter. Fjand vandværk fik lov til begge dele.

Holstebro Kommune har varslet at de fra næste år ikke opkræver kontingentet for os.

I juni måned blev der holdt vejdag med fint fremmøde. Der blev savet, klippet og ryddet op. Derefter afslutning med pølser med brød og snak, hygge og socialt samvær. Igen i år er der vejdag, den 8. juni kl.10, mød gerne op.

Tak til alle, der bor og færdes i vores område, for at holde veje og stier opryddede, og huse velholdte.
Tak.

Pbv.
Tage Madsen
15. maj 2024

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2024

Sankt Hans på havnen

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2023

Vis eller udskriv Fjand Sangen her

Vejdag 8. juni

Generalforsamling 2024 pinselørdag

Se Hagevej fra luften

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/