Hagevejs Grundejerforening

Referat

Hermed fremsendes de nye vedtægter samt referat fra generalforsamlingen.

Mvh bestyrelsen Hagevejs grundejerforening.


Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdagden 17/7 2010 på Fjand Camping og feriecenter.

Formand Børge Pedersen bød velkommen.

Valg af dirigent: Ole Nielsen.
Valg af 2 stemmetællere: Svend Pedersen og Poul E Nielsen.
Valg af referent: Tage Bundgaard.

Formanden oplæste anden behandling af de nye vedtægter, og giorde opmærksom på ændringerne.
De nye vedtægter blev godkendt med flertal.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Ny i bestyrelsen: Niels Jørgen Skytte Hagevej nr.93.

Valg af suppleant.
Første suppleant: Poul Kristensen Hagevej nr. 178.

Der var 23 fremmødte.

Evt.: Formanden oplyste at grundejerforeningen har købt støvbinder til vejene.
Det kan afhentes hos Verner Sig Hagevej 190.

Bæk ved bumpet ved nr. 118 samt drænledning på højre side ved indkørsel på Hagevej undersøges om, de er stoppet.

Referent Tage Bundgaard.

 

Kopi af det udsendte referat

Bilag 1: nye vedtægter.

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget

Ordinær generalforsamling pinselørdag d. 4. juni

Vejdag d. 11. juni

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/