Hagevejs Grundejerforening

Beretning

Beretning for generalforsamling den 12. juni 2021

Så er der gået næsten 1 år siden sidste generalforsamling. Det er lykkedes at afholde denne Generalforsamlingen efter vedtægten, inden juni måneds udgang. Som oplysning til, især alle vores nye medlemmer, plejer vi at holde vores generalforsamling Pinselørdag.

Grundet omstændighederne har vi kun holdt et bestyrelsesmøde. Noget er klaret med mails og et Teams møde er holdt, det er blevet så moderne.

I december 2020 blev der udlagt og jævnet 100 m3 grus på stamvejen som er 1100 meter lang. Når det bliver nødvendigt vil vi slæbe den med profil, således at den bliver højst på midten. Der er også købt 10 m3 grus til 3 depoter. Vi har været heldige at få en vejmand ansat og det Anders fra Hagevej 122. Han har nu været rundt 4 gange med grus til hullerne. Sidste gang havde han den store boremaskine med. Der er monteret 14 nye stolper ved bumpene. Han er også klar på at beskære grene langs vores stier når det bliver nødvendigt.
Vej dagen har vi i år aflyst. Der er ikke et stort og akut behov for beskæring.

Sidste år brugte Børge fra Hagevej 55, vores tidligere formand, meget tid på, om det var muligt at få andre brugere, der har kørsel på Hagevej, til at betale til driften af stamvejen. Jeg måtte også bruge nogle mails på Holstebro Kommune. Så ringede jeg til Lene Husted, som havde sagen. Hun kunne fortælle at hun havde været på flere vejsyn, og havde konstateret at vejen var i god og forsvarlig stand. Kun hvis der var akut brug for vejistandsættelse kunne kommunen hjælpe. Naturstyrelsen som også er bruger af vejen har vi aldrig hørt fra.

I forbindelse med vejsagen snakkede jeg med en jurist fra Holstebro Kommune og hun kunne fortælle at det, at Holstebro Kommune opkræver kontingent for os var ulovligt og at det vil ophøre engang, måske i 2023.

Grøfter. Grøften øst for Hagevej Grundejerforening der danner skel over til en kornmark ejet af Bjarne Mikkelsen skal oprenses. Det er aftalt med Anders fra Thingstrup Maskinstation at det udføres efter høst og før såning i 2021. Og det er fordi Thingstrup lejer jorden af Bjarne Mikkelsen. HG og BM deler udgift til oprensning.

Overdragelse af Hagegrøft med tilløb er sat i bero, grundet indsigelse fra en lodsejer. Grøften er beliggende ca. 100 meter vest for Hagevej 91. Vi er indblandet, da vi har et areal på begge sider af grøften, på ca. 70 meter.
Den 3. juni ringede Nichlas fra Holstebro Kommune og fortalte at cementrør under Klitvej, der giver adgang til 38c-40 og 42c, var dårlige og evt. måtte udskiftes. At HG ejede matrikel hvor klitvej ligger og at det derfor er HG ́s opgave at forny rørunderføring.
Gjorde gældende at HG er ansvarlig for Hagevej og ikke for Klitvej. HG har ikke anlagt vejen, eller stået for vedligeholdelse af den de sidste 40 år. Endvidere er overdragelsen sat i bero.
Dele af Hagevej, stamvejen, er ejet af grundejere, men det har ikke givet den enkelte grundejer vejvedligeholdelses pligt.
Naturstyrelsen bruger Klitvej i forbindelse med deres Vestkysten vandresti.
Afventer kort og dokumentation.

Vi har i en del år brugt vestjysk Bank til vores formue, fordi vestjysk Bank gav den bedste forrentning, men har nu flyttet formuen tilbage til Ringkøbing Landbobank. Det er gjort fordi de nu har den samme negative rentesats og for at gøre regnskabet enklere.

Træer. En grundejer har i en mail spurgt om det er muligt at få træer og buske på et areal nordvest for Hagevej, stamvejen, beskåret/klippet ned. Arealet er ejet Thomas Broe Jensen som jeg har snakket med. Dette er han ikke meget for. Han er bange for
at hvis han giver lov, vil det gå for vidt, arealet vil blive skamferet. Han henviste blandt andet til 2 store grantræer der var fældet og nu lå med strittede visne grene op i luften. Fortalte at han hver morgen, når han tidligt kørte forbi, så rådyr i lysninger i skoven.
Men, vi kan jo starte med vores egne træer. Sørge for at de ikke vokser alt for høje. Mange træer vokser let 30 cm om året, det bliver til 3 meter på 10 år. Beskære eller fælde dem, og det er der 2 gode argumenter for. Få masser af sol på terrassen, hjælpe sig selv og naboen med at få en anstændig udsigt til vest over mod klitterne og fjorden, da vi jo alle bor på Hage Bakke skråningen. Og for resten lige en 3. Sørge for at der ud til veje er fri adgang for biler, mindst 4 m i bredden og 4 meter højt. Hvis man er så heldig også at have skel til en sti, så hjælpe med at friholde stien for
udhængende grene.

Vejdag og Skt. Hans arrangementet er aflyst. Da beslutningen blev taget var der ingen der turde tage ansvaret for en gennemførelse.

Vi har fået brev fra Holstbro Kommunen, her i 2021, om at kloakeringen af Hagevej nu er planlagt til 2029.

Mange huse har skiftet ejer, også 5 grunde er solgt her i foråret. Vi siger velkommen til alle nye hus- og grundejere.

Har snakket med RAH, idet de har været en del her i området. De har udskiftet et 40 år gammelt kabel, samt nedgravet nye for at kunne ringforbinde vores område for større elforsynings sikkerhed.

9-6-2021
Tage Madsen

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Beretning og regnskab fra legepladsudvalget 2022

Nye vedtægter for legepladsudvalget

Se Hagevej fra luften

Ovenstående er de seneste nyheder. Du kan finde dem alle under Nyheder og arrangementer

Kontaktinformation

Det er nu muligt for medlemmerne at registrere kontaktinformation. For at gøre dette, skal du anvende den personlige adgangskode anført på indkaldelser pr. brev til ordinær generalforsamling fra 2012 og frem.

Kontaktinformation for medlemmer, der tillader andre medlemmer at se denne, kan ses i medlemslisten.

Find os på
https://www.facebook.com/groups/hagevejgf/